top of page

O PROJEKTU

Projekt je zaměřen na měření čistoty ovzduší podél trasy Transevropské dopravní sítě (TEN-T) - Východní a východostředomořský koridor v úseku státní hranice SRN – Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby, tento úsek je zatížen z hlediska silniční, železniční i vodní dopravy. Cílem projektu je ověřit, jaký podíl znečištění má doprava a stanovit konkrétní opatření na zlepšení čistoty ovzduší pomocí konkrétních akčních plánů partnerských měst a obcí.

Cíle projektu

1. Realizovat automatizované mobilní měření ovzduší, odběrové kampaně pomocí vzorkovačů v 15 lokalitách podél dopravní sítě TEN-T ve 3 městech (Ústí nad Labem, Mělníku a na

    okraji Prahy ve Zdibech).

2. Analyzovat naměřená data a modelovat zdroje znečištění.

3. Realizovat inspirační cestu za dobrou praxí pro zástupce českých měst do Norska.

4. Vytvořit, projednat a schválit akční plány na zmírnění zdrojů znečištění ovzduší pro Města Ústí nad Labem a Mělník a obec Zdiby.

5. Navrhnout minimálně 15 opatření na zlepšení čistoty ovzduší.

tentpartneri.png

Sociální sítě

  • Facebook
bottom of page