top of page
IMG_0875-Pano_web 25U-zalozky.jpg

AKTIVITY PROJEKTU

_I9C1132.jpg

Měření čistoty ovzduší

Měření čistoty ovzduší probíhá podél dálnice D8 na celkem čtrnácti pečlivě vytipovaných lokalitách urbanizovaných jednotek. Konkrétně v Ústí nad Labem, na Mělníku a ve Zdibech. Každá jednotlivá lokalita je měřena dvakrát, a to v topné a netopné sezóně, aby byla získána maximálně přesná data pro jejich další posouzení a zpracování. Celkem tak probíhá 28 měření, každé v délce jednoho měsíce.

analyza.jpg

Analýza dat

Kontinuálním měřením nasbíraná data ze 14 lokalit putují do laboratoří VŠB TU Ostrava, kde jsou odbornými pracovníky podrobena řadě analýz. Zkušený tým nejprve detekuje a odděluje jednotlivé zdroje znečištění od sebe.  Každé ze sídel, kde se měření provádí, má totiž jinou skladbu imisí z dopravy, topení, technologií a celé řady dalších zdrojů.

Modelování.jpg

Modelování dat

Modelování je jednou z forem interpretace naměřených dat. Zahrnutím meteorologických podmínek do modelu šíření znečištění ovzduší získáváme představu o pohybu těchto nebezpečných látek ve vybraných lokalitách. Protože naměřených dat jsou zpravidla tisíce, představuje mapová interpretace sice zjednodušený, nicméně potřebný komplexní pohled.  

IMG_0484.jpg

Akční plány

Projekt si bere za své vytvoření 3 akčních plánů pro obec Zdiby a města Ústí nad Labem a Mělník. Cílem je tak vytvoření minimálně patnácti opatření s důrazem na přírodě blízká řešení vedoucí ke snížení znečištění ovzduší podél dálnice D8.  

baner čj
bottom of page