top of page
IMG_0875-Pano_web 25U-zalozky.jpg

O PROJEKTU

Projekt „Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby“ - zkráceně TENT AIR vznikl díky poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky, v rámci Programu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014–2021.

 

Projekt je zaměřen na měření čistoty ovzduší podél trasy Transevropské dopravní sítě (TEN-T) - Východní a východostředomořský koridor v úseku státní hranice SRN – Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby. Tento úsek je zatížen z hlediska silniční, železniční tak i vodní dopravy.

Cílem projektu je ověřit, jaký podíl znečištění má doprava a stanovit konkrétní opatření na zlepšení čistoty ovzduší pomocí akčních plánů partnerských měst a obcí.

Cíle projektu

 1. Realizovat automatizované mobilní měření ovzduší, odběrové kampaně pomocí vzorkovačů ve 14 lokalitách podél dopravní sítě TEN-T v Ústí nad Labem, na Mělníku a ve Zdibech.​
   

 2. Analyzovat naměřená data a modelovat zdroje znečištění.​
   

 3. Zrealizovat návštěvu norského partnera Norsk Energi v české republice spojené s jeho vystoupením na závěrečné konferenci projektu. 
   

 4. Vytvořit, projednat a schválit akční plány na zmírnění zdrojů znečištění ovzduší pro Ústí nad Labem, Mělník a Zdiby.​
   

 5. Navrhnout minimálně 15 opatření na zlepšení čistoty ovzduší.

baner čj
bottom of page