top of page
IMG_0875-Pano_web 25U-zalozky.jpg

Dotazník Zdiby

Vážení občané Zdib, vítejte na stránkách projektu TENT AIR zaměřeného na čistotu ovzduší.

Výstupem celého projektu je tvorba akčních plánů s návrhy opatření na snížení znečištění ovzduší.

Informace od vás získané jsou pro nás cenné a budou použity při tvorbě akčního plánu vaší obce. Velice děkujeme za váš čas a zájem.

Ve spolupráci s Obcí Zdiby a projektem „Otevřená správa Zdiby a Koridor D8“ vás zveme na prezentační akci.

Kdy a kde?

18. května od 17 hodin na Zlatém Kopci na letišti pro letecké modeláře.

považuji stav kvality ovzduší za:
považuji stav kvality ovzduší za:
považuji stav kvality ovzduší za:

Děkujeme za odeslání!

baner čj
bottom of page