top of page

Zdiby se na základě měření rozhodly zasadit za čistší vzduch: Nová zeleň a další kroky na obzoru


Podrobná měření kvality ovzduší, prováděná v rámci projektu TENT AIR, podpořeného Norskými fondy, přinesla obci Zdiby cenné informace o stávajícím stavu ovzduší. Díky moderním senzorům a precizní analýze víme, jaké znečišťující látky v obci dominují v atmosféře a hlavně, jak s nimi bojovat.


Z těchto měření vyplývá, že doprava je jedním z hlavních znečišťovatelů na území obce. V zimních měsících se k dopravě přidávají emise z lokálních topenišť.


Jedním z hlavních navrhovaných opatření na zlepšení stavu ovzduší ve Zdibech se podle připravovaného akčního plánu se stala výsadba zeleně v intra i extravilánu obce, jejíž přirozenou funkcí je mj. schopnost filtrovat znečišťující látky z ovzduší.


Také další aktivita obce Zdiby cílí a podrobněji se zaměřuje na kvalitu ovzduší, a to konkrétně na monitoring ovzduší s důrazem na již zmiňovanou problematiku vytápění domácností, tzv. lokálních topenišť.


Výsadba zeleně a monitoring lokálních topenišť jsou dalšími projekty podporovanými Norskými fondy. Tato provázanost jednotlivých finančních pobídek napomáhá zapojeným obcím nejen detekovat příčinu problému, ale i aktivně využít možností a nástrojů nabízejících se k ochraně životního prostředí a tím zkvalitnění životů místních obyvatel. Zdiby jsou ostatním pozitivním příkladem, jak aktivně čelit negativním vlivům, které si jako lidstvo způsobujeme sami sobě, a jak na tato opatření čerpat bezmála 19 milionů Kč.


Projekt TENT AIR, který spojuje síly s univerzitami, obcemi, firmami, spolky a veřejností na Zdibech ukázal, jak úspěšná dokáže tato spolupráce být a hlavně vést k pozitivnímu ovlivnění životního prostředí v konkrétní lokalitě.Za tým projektu TENT AIR Jana Panáčková, koordinátor projektu


9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page