top of page

Tři místa se spojila pro zelenou vizi: Sledování kvality ovzduší umožňuje získat finanční prostředky

Aktualizováno: 13. 4. 2023

Města Mělník, Ústí nad Labem a obec Zdiby se zapojila do inovativního projektu financovaného z Norských fondů, Ten Air, který má za cíl sledovat kvalitu ovzduší pomocí moderní senzorové technologie. Tento pokročilý systém umožňuje měření kvality ovzduší v reálném čase v různých částech města nebo obce, což poskytuje přesné informace o zdrojích znečištění.

Díky těmto výsledkům mohou být identifikovány konkrétní zdroje znečištění a vytvořeny akční plány, které pomáhají zlepšit kvalitu ovzduší v daných oblastech. Tyto plány nejsou jen dalším povrchním řešením, ale jsou vytvářeny na základě přesných dat a výsledků z měření.

V praxi to znamená, že díky projektu Ten Air se Mělník, Zdiby a Ústí nad Labem rozhodli podniknout kroky pro ozelenění a zlepšení kvality ovzduší. Město Mělník již díky tomu mohlo v Norských fondech žádat na některá zelená opatření, která v akčním plánu určitě budou. Konkrétně město Mělník žádalo na výsadbu stromů v hodnotě 11 milionů Kč. Zdiby využily výzvy Norských fondů a zažádaly o dotaci na výsadbu zeleně přes 20 milionů Kč. S výsadbou budou moci začít v tomto roce.

Ozelenění měst má velký význam nejen pro zlepšení kvality ovzduší, ale také pro celkové zlepšení životního prostředí. Stromy a zeleň mají pozitivní vliv na zdraví obyvatel, významně ochlazují prostor, korigují teplotu a vlhkost, a tím přispívají k omezení efektu tzv. "městského ostrova tepla". Působí jako zvuková bariéra, zachycují prach a pevné polutanty, inhibují mnoho látek škodlivých lidskému zdrví. Navíc, zelené plochy zvyšují estetiku a mají pozitivní vliv na psychické zdraví obyvatel.

Projekt Ten Air tedy nejen pomáhá identifikovat zdroje znečištění a vytvářet akční plány pro zlepšení kvality ovzduší, ale také podporuje iniciativy pro ozelenění měst a obcí a zlepšení životního prostředí. Ten Air ukazuje, že spolupráce univerzit, firem a samospráv může přinést skutečné změny a zlepšit kvalitu životní prostředí.


Více zde: www.tentair.cz


Za tým projektu TENT AIR Jana Panáčková, koordinátor projektu

20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page