top of page
  • evas586

Ohlédnutí za Dnem měřící techniky ve Zdibech

Na nedávném Dni otevřených dveří jsme společně s paní starostkou Evou Slavíkovou prezentovali hlavní body projektu TENT AIR a pozvali návštěvníky na prohlídku měřící techniky, která nyní intenzivně sbírá data o kvalitě ovzduší ve Zdibech.


Měření bude probíhat po dobu několika měsíců, abychom získali co nejvíce informací. Mezi nebezpečné látky, které jsme schopni detekovat, patří například oxidy dusíku, polétavý prach, uhlovodíky a další. Dále máme schopnosti rozlišit imise pocházející z dopravy od těch způsobených například místními topeništi.


Jednotku jste si mohli prohlédnout v průběhu října před obecním úřadem, ale nyní se nachází u Vltavy. Plánujeme také zmapovat situaci v okolí dálnice D8 a na hranicích Zdib a Klecan. Tato místa byla pečlivě vybrána, abychom získali podrobný obraz o kvalitě ovzduší v závislosti na různých faktorech, včetně dopravy.

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page