top of page

Na čistotě ovzduší kolem dálnice D8 záleží městům, Ostravské univerzitě i Norsku

Aktualizováno: 13. 4. 2023


Získat jasná a aktuální data a poté navrhnout adekvátní řešení na opatření na zlepšení čistoty ovzduší - na této myšlence je postaven koncept projektu “Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdib” - zkráceně TENT AIR. Mobilní měření za pomoci špičkových technologií, analýza výsledků měření i modelování rozptylu látek, jsou prováděny za podpory EHP Norských fondů. V rámci těchto aktivit došlo k propojení univerzitního prostředí s městy, výzkumnými organizacemi i zájmovými spolky a firmami, aby se společně zjistilo, jak velkým znečišťovatelem v okolí je právě doprava na této části Transevropské magistrály a jak je možné kvalitu ovzduší chránit. “Mnoho lidí si to často ani neuvědomuje, ale výzkum na poli čistoty ovzduší je velice důležitý. Zdrojů znečišťování ovzduší je v dnešní době celá řada - od průmyslových, lokálních až po dopravní. Právě doprava představuje podle WHO největší riziko pro obyvatele městských aglomerací. Cílem našich aktivit je zjistit výchozí stav, poté ve spolupráci s odborníky navrhnout jeho zlepšení formou 3 akčních plánů ve městech Ústí nad Labem, Mělník a Zdiby,” vysvětluje koordinátor projektu Mgr. Jana Panáčková. Lídrem projektu a odborným garantem je Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, která se identifikaci zdrojů věnuje již od 90. let a řeší několik podobných projektů po celé republice. Díky mobilní měřící techniky a vysoce kvalitního laboratorního zázemí můžeme získat kvalitní a přesná data o znečišťování ovzduší. Metodika identifikace vychází z postupů americké EPA a byla několikrát využita pro Ministerstvo životního prostředí ČR uvedl Mgr. Jiří Bílek, Ph.D. Validovaná data budou předána významnému norskému partnerovi Norsk Energi a ten provede modelování rozptylu měřených látek. Model nám lépe odhalí příčiny znečištění ovzduší a způsoby jeho šíření. Na jeho základě bude možné efektivně nastavit opatření pro ochranu ovzduší a zdraví obyvatel. Zapojena jsou tři významná města - Ústí nad Labem, Mělník a Zdiby. Za podpory jednotlivých primátorů a starostů budou realizovány mobilní měření spojené s osvětou pro širokou veřejnost. Veřejnost sej již na konci roku 2021 nebo začátku roku 2022 bude moci v těchto městech zúčastnit Dnů otevřených dveří techniky a na vlastní oči zjistit, jak taková měření probíhají, co vše je v silách mobilních stanic a jak lze ihned z první ruky znát jasné výsledky. Oficiální zahájení projektu je plánováno na 22. 10. 2021 od 10:00 v Ústí nad Labem (prostory ICUK, Velká hradební 2800, 400 01), kterého se zúčastní všechny zapojené strany a to včetně zmíněných norských partnerů. Samotné měření kvality ovzduší bude zahájeno do konce roku 2021 po konzultaci vzájemných potřeb všech zapojených subjektů. “Dovoluji se Vás jménem všech zúčastněných pozvat na úvodní konferenci projektu TEN-T. Účastnit se jí budou projektoví odborníci, včetně zástupců norské strany (se simultánním překladem), kteří jsou připraveni zodpovědět vaše otázky,” doplňuje Panáčková a vyzývá všechny, kteří mají zájem se účastnit buď osobně nebo online, aby ji kontaktovali na emailu info@tentair.cz. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Jana Panáčková, koordinátor projektu


21 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page