top of page

OBEC ZDIBY: Od měření znečištění ovzduší po výsadbu zeleně a další opatřeníKONFERENCE O ZDROJÍCH ZNEČIŠTĚNÍ KOLEM DÁLNICE D8


Přes 15 000 kusů dřevin na 21 místech v obci v rámci dotačních projektů s celkovou podporou ve výši téměř 19 milionů Kč během 12 měsíců. Nejen taková je bilance Zdib na poli boji proti znečištění ovzduší v rámci Norských fondů za poslední rok. Zdiby ve spolupráci s dalšími obcemi v rámci spolku Koridor D8 také nově kontinuálně monitorují stav kvality ovzduší pomocí senzorů na nejpostiženějších místech této oblasti.


To vše je možné díky zapojení Zdib do projektu „Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby“ - zkráceně TENT AIR, ve kterém tato aktivní obec, společně se dvěma městy ležícími v blízkosti dálnice D8, spojila síly s Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a norskou firmou Norsk Energi. Tento krok byl učiněn ve snaze získat přesná a aktuální data o zdrojích znečištění ovzduší kolem dálnice D8. Cílem bylo ale nejen získat data o kvalitě ovzduší, ale především s nimi dále pracovat. Čerpat doporučení od odborníků a aktivně se snažit o zlepšení kvality ovzduší v této dopravně zatížené obci.


Projekt TENT AIR ještě není zcela ukončen, a přesto už Zdiby dokončují další dva navazující projekty zelených opatření s názvem: Systém ochranné zeleně Zdib II. ETAPA – lokalita centrum – SÍDELNÍ vegetační prvky a Systém ochranné zeleně Zdib II. ETAPA – lokalita vnější prstenec – KRAJINNÉ vegetační prvky.


Když se objevila možnost podání navazující výzvy Norských fondů do 5.1.2023, byl už listopad. Psaní žádosti ve spolupráci s krajinářskými architekty jsme obětovali vánoční svátky a oslavy nového roku, ale když se dnes projdu kolem už vysazené zeleně, vím, že to stálo za to. Jakmile se zeleň významněji zapojí a rozroste, bude obec navíc nejen zkrášlovat, ale také pozitivně přispěje k absorpci škodlivých látek a zachytávání prachových částic a podpoří v obci příznivější klimatické podmínky, dodává starostka obce Zdiby, Eva Slavíková.


Ačkoliv má zeleň mimořádnou schopnost pozitivně ovlivňovat kvalitu ovzduší, je patrné, že není sama schopna komplexní problém znečištění vyřešit. Na znečistění mají významný vliv jak intenzivní doprava, tak emise z lokálních topenišť, hlavně během chladnějších měsíců. Proto se Zdiby opět spojily s VŠB – TUO a s dalšími 11 obcemi a městy ve Středočeském kraji spolupracujícími v rámci spolku Koridor D8, aby zajistily instalaci senzorů pro nepřetržité měření znečištění ovzduší v nejpostiženějších místech jednotlivých samospráv. Zapojením v projektu „Koridor D8, lokální měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností, Středočeský kraj“ tak získají Zdiby vlastní spolehlivá data, která budou pro obec podkladem pro realizaci dalších opatření.

Celá výsadba ve Zdibech proběhla za neuvěřitelně krátkou dobu a jsem moc ráda, že se tento zázrak díky celému týmu podařil,“ sděluje administrátorka projektu, Jana Panáčková, GetBizDone s.r.o.


O projektu TENT AIR a všech navazujících projektech se můžete dozvědět více na závěrečné Konferenci k projektu TENT AIR dne 20.3.2024 v Masarykově kulturním domě v Mělníku od 10:00 do 14:00 hodin. Starostka obce Zdiby JUDr. Eva Slavíková celou konferenci zahájí. Na programu je také představení výstupů projektu, z nich plynoucí opatření včetně navazujících projektů Norských fondů. Norsk Energi představí unikátní model naměřených dat, díky němuž získáme představu o pohybu nebezpečných látek v ovzduší. Ve 13:00 hodin pak oba navazující zdibské projekty zaměřené na výsadbu zeleně představí jejich koordinátorka Adéla Humlová.


Konference je otevřena odborné i laické veřejnosti.

Přihlásit se je možné na tomto odkazu: https://forms.gle/L1XuYfvNGwX5ror4A


Daniel Glaser, PR pracovník projektu Systém ochranné zeleně Zdib II. ETAPA – lokalita centrum - SÍDELNÍ vegetační prvky, tel.: 605 339 803, email: daniel.dot.glaser@gmail.com

 

7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page