top of page

Boj proti znečištění ovzduší: Projekt TENT AIR podporuje výsadbu zeleně i osvětu

Projekt TENT AIR se věnuje problematice čistoty ovzduší v koridoru D8 a právě vstupuje do svého posledního roku existence. Projekt se zaměřuje na sběr dat o kvalitě ovzduší v úseku od okraje Prahy až po hranici s Německem, zahrnuje města Ústí nad Labem, Mělník a obec Zdiby. V této fázi jsou téměř všechna data nasbírána. Jedná se o velké objemy dat a vzorků ze senzorů a filtrů, které zachytí jakékoliv znečištění z ovzduší, bez ohledu na jeho zdroj.

Vzorky z celkem 14 lokalit putují do laboratoří Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde jsou podrobeny analýzám, aby se identifikovaly jednotlivé typy zdrojů znečištění ovzduší. Mgr. Jiří Bílek, Ph.D., garant projektu říká „Při své práci musíme také zohlednit počasí a vyhodnotit teploty, vítr, vlhkost. To, jak důležité je pracovat s údaji z meteostanic, ale i sledovat aktuální dění v regionu, ukazuje například loňský srpnový požár Národního parku České Švýcarko u obce Hřensko, kdy se zplodiny šířily desítky kilometrů daleko a samozřejmě naměřené koncentrace z těch dnů ovlivnily.“ Model šíření látek v ovzduší zpracovávají norští partneři s Norsk Energi.

I přesto, že kompletní data ze Zdib budou k dispozici až v červnu, již nyní lze hodnotit vliv D8 na přilehlá města obecně. Výsledky ukazují, že větší negativní dopad na občany Ústí a Mělníka mají lokální topeniště, ke kterým se lidé v současné finanční krizi často uchylují než tranzitní doprava. Na druhém místě je v obou městech lokální doprava. Naopak Zdiby se nejvíce potýkají s imisemi z přilehlé dálnice.

Na konci roku 2022 Norské fondy ve spolupráci se SFŽP vyhlásily výzvy "Svalbard" a "Stavanger", které reagují na problémy týkající se životního prostředí. První dotační pobídka umožňuje městům a obcím monitorovat kvalitu ovzduší prostřednictvím senzorů s důrazem na problematiku lokálního vytápění domácností. Využilo jí celkem 22 obcí a měst ležících v koridoru D8, což ukazuje, že kvalita ovzduší je téma, kterým se municipality zabývají. Získaná validní data z měření umožní starostům přijímat následná opatření.

Zdiby a Mělník se zapojili i do výzvy „Stavanger“, a získali finanční prostředky na výsadbu zeleně v hodnotě přes 30 milionů korun. Ta by měla započít již v tomto roce.

Po konzultaci s představiteli Mělníka a Ústí jsme se shodli na důležitosti vzdělávání lidí v oblasti správného topení. Nemusíte hned kupovat nový kotel nebo kamna, stačí dodržovat několik jednoduchých zásad a množství imisí z komínů se sníží. V květnu se chystáme společně s městy uspořádat akce pro veřejnost, které se budou věnovat diskuzi o připravovaných akčních plánech zaměřených na zlepšení čistoty ovzduší a problematiku vytápění. Ve Zdibech máme naplánováno také otevření diskuse o kvalitě ovzduší s důrazem na dopravu a plánovanou výstavbu Pražského okruhu.


Za tým projektu TENT AIR Jana Panáčková, koordinátor projektu

28 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page